Интернет
Хостинг
Мрежи
Допълнителни услуги
Общи изисквания по ЗЕС
Общи Условия
Интерфейси за достъп
Статистика за качеството
Информация по чл.72 ал.2 ЗЕС
 
Начало Контакти
иКънект ООД е частна компания основана в края на 2001г. Ние сме винаги готови да отговори на въпросите на клиентите и да предложим решение на техните проблеми.
иКънект позволява на клиентите си да работят по-ефективно, като се съсредоточат в бизнеса си и не мислят за компютърната техника, мрежите или Интернет. Ние правим това вместо тях...
iConnect предлага достъп до Интернет за частни лица и фирми на територията на гр. Пазарджик и региона.

Наред с Интернет достъпа, ние предлагаме и богат набор от допълнителни услуги - виртуални (hosting) и физически (co-location) mail и WEB сървъри за нашите клиенти; техническа поддръжка на компютърна техника; консултации, проектиране и изграждане на специфични комуникационни инфраструктури.

 

Разнообразните нива на Интернет достъп които предлагаме, както и многобройните допълнителни услуги, са предназначени за отделни кръгове потребители : Частните лица, нуждаещи се от високоскоростен Интернет достъп в своя дом, малките и средни бизнес потребители имащи нужда от качествена и надеждна връзка със своите партньори и големите фирми и предприятия, нуждаещи се от комплексни комуникационни решения и високо ниво на сигурност на данните.

 

© copyright 2015 iConnect Ltd.